Zpět na novinky

PROVOZOVNA UZAVŘENA

14. 03. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. března 2020 č. 211. I. z a k a z u j e s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách